0934062768

Lọc chữ Y, Lọc chữ T và Strainer tự động

Ystrainer, Tstrainer chất liệu inox, nhựa PVC đục, nhựa PVC trong hoặc inox hoặc đồng dùng lọc cặn thô, chặn cát sỏi, rác trên đường ống bảo vệ máy móc phía sau

Công ty Môi trường Đông Châu nhập khẩu và phân phối Lọc chữ Y, lọc chữ T, Strainer tự động với chất liệu Inox, Gang, nhựa đục, nhựa trong. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 08 3910 0189