0934062768

Giấy lọc chất lỏng công nghiệp

Giấy lọc cặn, giấy lọc hóa chất, giấy lọc sữa, giấy lọc dầu, giấy lọc nước, giấy lọc thô, giấy lọc sơn, giấy lọc dung môi

Các loại Giấy lọc trơn cứng MGPT, Giấy lọc mềm dập lỗ MGPP với nhiều kích cỡ từ 0.5m - 2m x 100m và cấp độ lọc từ 1 đến 100 micron dùng lọc chất lỏng trong sản xuất công nghiệp