0934062768

Lõi lọc Graver USA

Lõi lọc nén MBF Graver và Lõi xếp khía Graver. Lõi lưu lượng lớn và Lõi lọc Kim loại Titanium

Công ty Môi trường Đông Châu cung cấp các loại lõi lọc Graver của Mỹ chất lượng đạt tiêu chuẩn FDA dùng trong ngành thực phẩm và USP dùng trong ngành dược phẩm.