0934062768

Công dụng của Lõi lọc

Công dụng của Lõi lọc chất lỏng và Lõi lọc khí

Lõi lọc chất lỏng dùng lọc sữa, nước trái cây, hóa chất. Lõi lọc khí dùng lọc bụi lọc trong máy khí nén.